Vid årsskiftet 99/00 skapades säkerhetsbranschens största förening genom samgående mellan SWELARM och SLF (Svenska Larmleverantörers Förening). Föreningens namn är även fortsättningsvis SWELARM.

LJ Elektronik är medlem i föreningen sedan 1986.
Styrlesen 1983
Styrlesen 1999
Börje Leidås,Ralph Billqvist, Dag Danell Lennart Schånberg, Lars-Åke Ekdahl och Gunnar Back
Leif Målman, Bill Lundborg, Lars Idh, Ralph Billqvist, Claes Grummas och Lennart Jakobsson
Som kund till ett SWELARM anslutet företag får du:

  • Ett företag som har polistillstånd
  • Ett företag med Kunskap/utbildning genom StöldSkyddsFöreningen (SSF)
  • Hjälp av personal med SWELARM-legitimation
  • Hos oss även anläggarintyg av certifierad anläggarfirma(C97-378) utfärdat av StöldSkyddsFöreningen (SSF), från -98 Brand och Säkerhets Certifiering AB