Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) är en ideell förening som arbetar brottsförebyggande, med särskilt fokus på inbrott, stöd och rån.

SBSC certifierar produkter, kvalitetssytem, personal och firmor inom Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskydds- föreningens (SSF) verksamhetsområden:

  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Släcksystem - vattensprinkler och gas
  • Mekaniskt inbrottskydd - lås, beslag, skåp och byggnadsdelar
  • Skydd för fordon (inbrott och stöld)