Skövde Kommun
Länsteatern i Skövde, Erik Ugglas plats.
Här har vi utfört ljud och bild installationer.
Ingvar Sköld provar RTS-systemet (internkommunikation).
Vara Kommun
Vi fick Vara kommuns storbeställning på ca 20 inbrottslarm-anläggningar.
Vara Kommunhus